Prawo cywilne i rodzinne

Omnis definitio in iure civili periculosa est, parum est enim, ut non subverti potest – Wszelka definicja w prawie cywilnym jest ryzykowna, rzadko bowiem zdarza się, by nie można było jej wywrócić


Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych. W zakresie prawa rzeczowego w szczególności zajmujemy się regulowaniem stanów prawnych nieruchomości, w tym równie uzgadnianiem ich stanu prawnego z rzeczywistym stanem prawnym, podziałem i znoszeniem współwłasności oraz rozliczaniem nakładów poczynionych na nieruchomość.

Prowadzimy także sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze i o zadośćuczynienie w szczególności zaś wynikające z wypadków komunikacyjnych. Przygotowujemy projekty umów, w szczególności z zakresu umów najmu, zlecenia oraz umów o roboty budowlane jak również sprawy spadkowe obejmujące wszelkie sprawy, których przedmiotem jest ustalenie kręgu spadkobierców, dział spadku, dochodzenie długów spadkowych oraz roszczeń o zachowek.

W zakresie prowadzonych przez nas spraw rodzinnych dominują sprawy rozwodowe, alimentacyjne, ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz których przedmiotem jest ustanowienie sądowej rozdzielności majątkowej i podział majątku wspólnego.

Komentarze są wyłączone.