Prawo gospodarcze

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti – Winą jest mieszanie się do rzeczy, które nas nie dotyczą


Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek prawa handlowego w szczególności w zakresie przygotowywania pism i umów, sporządzania opinii prawnych, reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji w sprawach gospodarczych oraz ich reprezentowanie przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

Nasze usługi w zakresie prawa korporacyjnego obejmują m.in.: pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu spółek, zakładaniu oddziałów oraz przedstawicielstw zagranicznych, bieżącą obsługę i przygotowanie projektów statutów czy uchwał organów spółek.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Komentarze są wyłączone.