Prawo administracyjne

Aequitas sequitur legem – Słuszność idzie za prawem


W zakresie prawa administracyjnego specjalizujemy się w problematyce zwrotu wywłaszczonych na podstawie decyzji administracyjnych nieruchomości, w szczególności wydanych w okresie funkcjonowania poprzedniego ustroju; ewentualnie otrzymania godziwego odszkodowania stanowiącego ekwiwalent utraconej własności.

Komentarze są wyłączone.