Prawo transportowe

Fiat iustitia, pereat mundus – sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby miał zginąć świat


Tak się złożyło, że w naszej codziennej praktyce zawodowej dominują przedsiębiorcy z sektora usług transportowych. Konsekwencją tego stanu rzeczy stało się zdobycie przez nas doświadczenia w zakresie rozwiązywania problemów pojawiających się podczas realizacji usług transportowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Wymaga podkreślenia, że obsługa przedsiębiorców z tego sektora usług wykazuje istotne odmienności, które wynikają zarówno z konieczności szybkiego reagowania na problemy klienta – często jeszcze w trakcie realizacji samej usługi – jak również z uwagi na szereg specyficznych dla tej branży regulacji prawnych wprowadzających całkowicie odmienne rozwiązania niż przewidują to przepisy prawa cywilnego a wynikające z Prawa przewozowego oraz konwencji CMR.

Komentarze są wyłączone.