Prawo pracy

Accusare nemo se debet – nikt nie musi oskarżać siebie samego


W zakresie spraw pracowniczych prowadzimy sprawy z zakresu ustalenia stosunku pracy, odszkodowań za niezgodne z prawem wypowiedzenie bądź też rozwiązanie umowy o pracę oraz uznani wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, o zapłatę wynagrodzenia za pracę oraz za pracę w nadgodzinach oraz o odprawy pieniężne.

Nasza pomoc prawna polega także na opracowywaniu na potrzeby pracodawców wymaganej dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności różnego rodzaju regulaminów pracy i wynagrodzeń.

Komentarze są wyłączone.